2017-2018 Rocklin FC Named Coaches

(Age Groups based on NorCal Fall 2016 Age Matrix)

Game SizeBirth YearAge GroupLevelGirls CoachBoys Coach
4v42010U8NavyRodrigo Bainotti*Chad Smith* / Paul Werner
7v72009U9NavyGreg OsecheckRodrigo Bainotti*
7v72009U9WhiteN/AMichael Bonev
7v72008U10NavyJaimie CamarilloAaron Roudebush*
7v72008U10WhiteLarissa JusticeSean Davis
9v92007U11NavyJennifer Wood*Vishal Verma
9v92007U11WhiteJeff BrayDave Winters
9v92006U12NavyAmy PerkinsBart Paduveris
9v92006U12WhiteMichelle ThredePat Wibbeler
11v112005U13NavyStacie Starr*Ron Suggs
11v112005U13WhiteJoni BennionLuis Garcia
11v112004U14NavyMarci MurphyRich Garza/Amy Perkins
11v112004U14WhiteScott StutzJoseph Cisneros*
11v112003U15NavyHeather SchaeferLeo Gutierrez
11v112003U15WhiteN/ARon Suggs
11v112002U16NavyCurtis FarleyChris Starr*
11v112002U16WhitePierre MartinezJohn Gardner
11v112001U17NavyBart PaduverisJeff McClaughry
11v112000/1999U19NavyN/AJoseph Cisneros*